Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Nhận dạiy trẻ khuyết tật

Nhận dạiy trẻ khuyết tật

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

26/07/2017

(786)

Tuyển dụng

Tuyển dụng

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

10/09/2017

(775)

Nhận đào tạo học viên

Nhận đào tạo học viên

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

21/08/2017

(668)

Nhận đào tạo học viên

Nhận đào tạo học viên

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

21/08/2017

(629)

Tuyển dụng

Tuyển dụng

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

17/08/2017

(759)

Tuyển dụng

Tuyển dụng

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

17/08/2017

(804)

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhân dịp lễ ngày 2/9 Sale mạnh 30%-20%-10% từ ngày 15/8 đến ngày 3/9 các mặc hàng-đầm...
Xem thêm

17/08/2017

(752)

Tuyển dụng

Tuyển dụng

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

17/08/2017

(711)

Tuyển dụng

Tuyển dụng

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

17/08/2017

(801)

Tuyển dụng

Tuyển dụng

KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
Xem thêm

14/08/2017

(736)

Facebook chat