Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng
  Nhận đào tạo học viên

  Nhận đào tạo học viên

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  14/08/2017

  (91)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  14/08/2017

  (48)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng học viên từ căn bản đến nâng cao tay nghề
  Xem thêm

  14/08/2017

  (73)

  Thông tin tuyển dụng

  Thông tin tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  11/08/2017

  (58)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  11/08/2017

  (47)

  Tuyển dụng NGƯỜI KHUYẾT TẬT

  Tuyển dụng NGƯỜI KHUYẾT TẬT

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  14/08/2017

  (44)

  Facebook chat