Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng
  Nhận dạiy trẻ khuyết tật

  Nhận dạiy trẻ khuyết tật

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  26/07/2017

  (506)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  10/09/2017

  (451)

  Nhận đào tạo học viên

  Nhận đào tạo học viên

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  21/08/2017

  (416)

  Nhận đào tạo học viên

  Nhận đào tạo học viên

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  21/08/2017

  (362)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  17/08/2017

  (451)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  17/08/2017

  (496)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Nhân dịp lễ ngày 2/9 Sale mạnh 30%-20%-10% từ ngày 15/8 đến ngày 3/9 các mặc hàng-đầm...
  Xem thêm

  17/08/2017

  (418)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  17/08/2017

  (394)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  17/08/2017

  (469)

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  KATI SHOP Chuyên may các loại đầm dạ hội quận 5, áo cưới quận 5, đầm sườn xám...
  Xem thêm

  14/08/2017

  (462)

  Facebook chat